English English Slovensky Slovensky

Advokátní kancelář

Občanské právo

Obchodní právo
Rodinné právo

Pracovní právo

Trestní právo
Správní právo
Finanční a daňové právo
Mezinárodní a evropské právo
Rozhodčí řízení
Kontakty
Cena
Odkazy
SPRÁVNÍ PRÁVO

Zastupování před orgány státní správy a samosprávy všech stupňů, zastupování v rámci správního soudnictví ve věcech soudního přezkumu správních rozhodnutí, včetně zastupování u správního orgánu při spáchání přestupku v silniční dopravě.

Zastupování u Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR.

Poskytování právní služby v oblasti zbraní a střeliva, rybářství a myslivosti.

Zastupování ve věcech podle zákona o azylu a podle zákona o pobytu cizinců na území ČR, víza a povolení k pobytu cizinců v ČR, státní občanství ČR.

Poskytování právní služby při povolování hornické činnosti a těžbě nerostných surovin.

Poskytování právní služby podle stavebních předpisů a při investiční výstavbě.

Ochrana životního prostředí – ochrana vod, ovzduší, půdy.

Odpadové a obalové hospodářství.

Ochrana nerostného bohatství.

Právní pomoc v celním řízení.

Problematika elektronického podpisu, léčiv, svobodného přístupu k informacím, ochrany osobních údajů, přestupků a jiných správních deliktů.