English English Slovensky Slovensky

Advokátní kancelář

Občanské právo

Obchodní právo
Rodinné právo

Pracovní právo

Trestní právo
Správní právo
Finanční a daňové právo
Mezinárodní a evropské právo
Rozhodčí řízení
Kontakty
Cena
Odkazy
TRESTNÍ PRÁVO

Sepisování trestních oznámení

Zastupování poškozených a uplatňování nároků poškozených na náhradu škody v trestním či přestupkovém řízení

Obhajoba v přípravném řízení a v řízení před soudem a to pokud se jedná všech trestných činů.

Jednání s probační a mediační službou.

Zpracování stanovisek k trestní odpovědnosti členů statutárních orgánů právnických osob