English English Slovensky Slovensky

Advokátní kancelář

Občanské právo

Obchodní právo
Rodinné právo

Pracovní právo

Trestní právo
Správní právo
Finanční a daňové právo
Mezinárodní a evropské právo
Rozhodčí řízení
Kontakty
Cena
Odkazy
Mgr. TOMÁŠ GURECKÝ - ADVOKÁT

 

Adresa sídla: Kukučínova 29, 022 01 Čadca
Spojení: Mobil: 0918 109 170
  E-mail:ak.gurecky@centrum.sk
Fakturační údaje: IČ: 37 90 69 09
  zapsán v seznamu advokátů vedeném Slovenskou advokátní komorou pod evid. č. 2050.
Bankovní spojení: běžný účet: 312642264/0900 vedený u Slovenské spořitelny, a. s
Pro Váš dotaz můžete využít níže uvedený formulář. Nezapomeňte na sebe uvést kontakt s telefonním číslem a e-mail.