English English Slovensky Slovensky

Advokátní kancelář

Občanské právo

Obchodní právo
Rodinné právo

Pracovní právo

Trestní právo
Správní právo
Finanční a daňové právo
Mezinárodní a evropské právo
Rozhodčí řízení
Kontakty
Cena
Odkazy
MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÉ PRÁVO

Právní pomoc a zastupování při uzavírání a naplňování smluv v mezinárodním obchodě.

Řešení otázek rozhodného práva a vhodného způsobu řešení sporů.

Právní pomoc a zastupování ve sporech s mezinárodním prvkem.

Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice.

Zastupování před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.