English English Slovensky Slovensky

Advokátní kancelář

Občanské právo

Obchodní právo
Rodinné právo

Pracovní právo

Trestní právo
Správní právo
Finanční a daňové právo
Mezinárodní a evropské právo
Rozhodčí řízení
Kontakty
Cena
Odkazy
RODINNÉ PRÁVO

Úprava budoucích majetkových vztahů před uzavřením manželství, vztahy mezi manžely.

Rozvodu manželství. Podávání návrhu na rozvod manželství včetně zastupování u tohoto řízení. Vyhotovení dohod mezi manžely nezbytných k rozvodu manželství.

Úprava styku rodičů s nezletilými dětmi.

Problematika výchovy a výživy nezletilých dětí.

Spolupráce s poradnou pro rodinu.

Určování otcovství, osvojení.